motargument.se
Den så kallade "massinvandringen"
Personer som är kritiska mot invandringspolitiken brukar ibland nämna hur många personer som invandrat till Sverige ett visst år, och argumenterar för att de tycker att det är alldeles för många. M…