motargument.se
Logikfel: Halmdocka
Argumentationsgreppet som vanligtvis kallas för halmdocka eller halmgubbe är oftast felaktig logik. På engelska heter det ”straw man”. Halmgubbeargumentation går till ungefär så här; en…