motargument.se
Kent Ekeroth + islamister = sant
I förra avsnittet av denna artikelserie visade vi att islamofoberna har samma syn på islam som de radikala islamisterna. En del erkänner detta öppet. Ingrid Carlqvist på Dispatch International har …