motargument.se
Myt: Överrepresentation inom kriminalvården
1. Vilka ska räknas som invandrare? 2. Vem är svensk? Detta är två enkla frågor att ställa i debatten om invandrarnas påstådda överrepresentation på de svenska anstalterna. Som anställd inom Krimin…