moshaveresahel.com
دو سر سود !
یکی از دوستان سوالی داشت مبنی بر این که آقایون از همسرشون چه انتطاری دارند و کلا در ازدواج توقع و خواست آقایون چیه ؟ من می خوام از خانم ها و آقایون بخوام از انتطاراتشون بگن تا به این وسیله افراد از هم شناخت و اطلاعات بیشتری داشته باشن .