mortenryen.wordpress.com
Språk er makt
Språket er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å kommunisere. Ikke mange av oss tenker over hvordan vi utøver makt gjennom språket. Boka Språk er makt er like aktu…