mortenryen.wordpress.com
Skal Staten drive med strategisk kommunikasjon?
I den statlige kommunikasjonspolitikken inviterer Staten til borgerne til åpenhet, dialog og medvirkning. Samtidig skal ledere i staten bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel. To målset…