mortenbessho.com
Spørsmål?
Jeg publiserte en tekst i et tysk karrieremagasin og tenkte at jeg kunne legge den ut her også. En tekst om spørsmål. Spørsmål? Ja, det hender at jeg får spørsmål fra jobbsøkere om jeg kan fortelle…