mortenbessho.com
The Flipside of Experience – part 2
Det hender at jeg kjeder meg litt, noe som isolert sett er en fin greie og jeg tror det er mange som kan ha godt av å kjede seg litt for det er da man kan finne på noen rare ting som gjør at man ik…