mortenbessho.com
Stjernekandidaten
Det hender at jeg får henvendelser fra lesere som lurer på om jeg kan komme med et godt eksempel på en søknadstekst, innspill til en åpen henvendelse eller hvordan jeg liker at en CV ser ut. Hmm. R…