mortenbessho.com
Rekrutteringskommunikasjon er enkelt
Jeg hadde noen prosjekter i fjor hvor jeg hjalp ulike virksomheter med utvikling av rammeavtaler med bemanningsbransjen. Det er en ganske interessant greie som ofte stopper litt opp siden den som s…