mortenbessho.com
Tips til jobbsøkere som skal banke på dører
Jeg får en del spørsmål om dette som handler om «åpen søknad» og «åpen henvendelse» og hvordan man skal gå fram når man skal ut og banke på dører til virksomheter som man av…