mortenbessho.com
Tilbake til arbeidslivet med felleslunsj og ballspill
Jeg har en venninne som er arbeidsledig. Nå skal det sies at jeg har flere venninner som er arbeidsledig, men dette skal handle om en dame som bor på et sted hvor selveste NAV har tatt initiativ ti…