mortenbessho.com
Naturale ytelser
Mennesker har benyttet seg av gleden ved å ta del av nettverk i tusenvis av år, helt fra vi bodde i huler og utvekslet kunnskap over leirbålet. Noen var flinkere til å jakte enn andre. Noen var fli…