mortenbessho.com
Velkommen til fargespillet
Det bor en dame i veien hvor jeg bor som av og til benytter anledningen til å spørre om tips og råd rundt tingene som hun vet at jeg er god til å gi tips og råd til. Omstendigheter og tilfeldighete…