mortenbessho.com
Det hjelper å virvle opp litt støv …
Jeg har lagt merke til at det har dukket opp en del nye karrieretips i ulike medier som trekker fram viktigheten av å være seg selv når man presenterer seg i rekrutteringsprosesser, det kan virke s…