mortenbessho.com
Mangfold som sofapolitikk
Jeg får en del henvendelser fra mennesker som lurer på om jeg kan skrive en tekst om ditt eller datt eller om sånn eller sånn, tekster som jeg mer eller mindre er inne på i noen av mine egne skribl…