mortenbessho.com
Den undervurderte egnetheten
Jeg snakker og skriver en del om utvelgelgelseskriterier i rekrutteringsprosjekter, og innrømmer at jeg fremdeles blir overrasket over at det fortsatt finnes jobbsøkere som underbygger negative kan…