mortenbessho.com
Verdikommisjonen
Visste du at det var på denne dag i 1998 (30. januar, red. anm.) at «Verdikommisjonen» ble oppnevnt av Bondevik-regjeringen for å debattere samfunnets verdier? Nå vet du det. De leverte…