mortenbessho.com
Jeg kommer ikke på jobb i dag
Overskriften kan oppfattes som litt misvisende, men jeg skal sakse fra DN som har en tekst som handler om en del av de tingene som er litt i vinden blant alle disse «ekspertene» for tid…