mortenbessho.com
Ta deg en test i helgen?
Jeg nevner i flere tekster at jeg er rimelig lunken til bruk av «tester» i ansettelsesprosesser med mindre man snakker om rene ferdighetstester. Det er noe helt annet. Jeg kjørte et kur…