mortenbessho.com
Leave in Silence
Jeg har alltid valgt å definere HR som «Hele Reisen», det vil si at jeg mener alt fra dette med å finne ut hvordan man skal finne kandidater til hvordan man skal kvitte seg meg ansatte.…