mortenbessho.com
Skal du holde foredrag?
Dagens tekst er inspirert av en tidligere kollega, Edgar Valdmanis, som presenterer noen gode tips på sine egne sider om dette med å snakke i forsamlinger. Det florerer med lignende tekster rundt o…