mortenbessho.com
Nettverk betyr at du deler kunnskap og informasjon
Mennesker har benyttet seg av nettverk i tusenvis av år, helt fra vi bodde i huler og utvekslet kunnskap over leirbålet. Noen var flinkere til å jakte enn andre. Noen var flinkere til å lage hulema…