mortenbessho.com
Når du mister deg selv
Det var en jente på et av kursene mine som nevnte at hun hadde mistet CV’en sin, ikke sånn bokstavelig men hun følte at hun ikke lenger hadde eierskap til hva som sto der. Greia var at hun ha…