mortenbessho.com
Mester vs Master
Jeg blir stadig overrasket over enkelte som feiltolker begrepet kompetanse, det finnes noen som mener det er det samme som erfaring. Det er feil. Kompetanse kan defineres som evne og vilje til å ut…