mortenbessho.com
Regnbuer og fargespill
Jeg fikk en henvendelse fra en radiostasjon som ønsket meg inn i et debattprogram rundt dette med hvordan enkelte innvandrere vanskeliggjør og svartmaler sin egen ferd mot arbeidslivet. Det hele ha…