mortenbessho.com
Hull i CV
Det var en tid hvor mange mennesker – til og med meg selv – gikk rundt og sa at huller i CV ikke skal forekomme. Huller i CV er ikke bra. Huller betyr at du er en slabbedask eller at du…