mortenbessho.com
Juks og faenskap
Arbeidslivet er fullt av mennesker som ikke hører hjemme i den jobben de har, og det er ikke så rent sjelden jeg lurer på hvordan han eller hun kan ha fått en sånn jobb som vedkommende har. Noen er…