mortenbessho.com
Hektisk arbeidsmiljø
Jeg følger opp med en ny stillingsannonseformulering som i likhet med de fleste formuleringer gir rom for tolkning, – denne ordlyden som poengterer at du må takle et hektisk arbeidsmiljø dukk…