mortenbessho.com
Intervention Required
For mange år siden jobbet jeg i databransjen med drift og nettverksovervåking, ganske omfattende og komplekse greier hos en av landets største datasentraler. Kort fortalt så dreide det seg om å sør…