mortenbessho.com
Jobb med mening?
Jeg treffer av og til på mennesker som ønsker å finne seg en jobb med mening. Da er det naturlig for meg å spørre hva de mener med «mening», og som regel så kommer det noe svada som bun…