mortenbessho.com
Angrepillen som ikke funker
Jeg har holdt noen foredrag på ulike skoler hvor hovedfokuset er rettet mot terskelen til arbeidslivet, men jeg rekker selvfølgelig å si noen bevingede ord om hva som skjer på veien og hvordan de b…