mortenbessho.com
Arbeidsmarkedstiltak som ikke virker
Du har helt sikkert vært på møter som du raskt har funnet ut at du ikke hører hjemme på – mangel på møtedisiplin, styring og ikke minst agenda, mennesker som har feil fokus, eksemplene kan væ…