mortenbessho.com
Det er så helsikes mange sjefer!
Dagens tekst skal gi kred til konsernsjef Finn Haugan i Sparebank1 Midt-Norge, jeg linker mot en tekst i E24 hvor han mener at det norske næringslivet er for topptungt, nå har han tatt grep i eget …