mortenbessho.com
When Doves Cry
Byduenes vitenskapelige navn er Columba Domestica og er en av fugleartene som oppfattes som dominerende i byer. Noen mennesker liker å mate duer i byområder, mens andre betrakter dem som «fly…