mortenbessho.com
Universets uløste gåter
Jeg var litt tidligere ute i dag, hadde et morgenmøte som rokerte litt på morgenlogistikken og fikk gleden av å se andre karakterer i disse merkelige sosialantropologiske selvstudiene mine. Jeg had…