mortenbessho.com
Arbeidsgivere velger bort overvektige
Jeg klipper opp en tekst fra Aftenposten som viser til en svensk undersøkelse som avslører omfattende diskriminering av overvektige arbeidssøkere i tillegg til andre grupper. Jeg må si at jeg er me…