mortenbessho.com
Agurk: The Colour of Money
Jeg linker til en tekst i Aftenposten som forteller at over halvparten av Oslos etniske minoritetsungdom føler seg som utlendinger og at dette er en konsekvens av den stadige påminnelsen fra den øv…