mortenbessho.com
70 prosent …?
Det er endelig mandag og tid for å plante beina tilbake på bakken. Vi går rett på samma hva vi støter på og jeg slenger ut en påstand eller om det kanskje er en myte som du helt sikkert har hørt ti…