mortenbessho.com
Kvotering
Jeg har i diverse tidligere innlegg uttrykket og beskrevet min misnøye med kjønnskvotering i ansettelsesprosesser. Jeg syns det er noe ordentlig tull og noe som bare forkludrer. Jeg liker ingen for…