mortenbessho.com
Ære den som æres bør
Man kan lese i Aftenposten at Regjeringen skal bruke 15 millioner på å finne glemte krigshelter. Isolert sett en god ting men litt seint, er det ikke? Dette er politisk betent – som de fleste saker…