mortenbessho.com
Overkvalifisert?
Det hender jeg er i dialog med dyktige folk som deler sin frustrasjon ved å bli avvist i søkerprosesser via ulike rekrutteringsselskaper fordi de er overkvalifisert – de får ingen annen tilbakemeld…