mornok.com
ทริป เกาหลีเหนือ ส่งกลับหรือจับขัง..10 days Liberation day tour ตอนที่ 12 ป่าน้ำหอมอันลึกลับ Mt Myohyang กับชาวบ้านนอก ที่ไม่ได้จัดฉาก ของเกาหลีเหนือ
ที่ ภูเขา Myohyang เราพักที่ โรงแรม Yanggakdo …