mornok.com
ทริป เกาหลีเหนือ ส่งกลับหรือจับขัง..10 days Liberation day tour ตอนที่ 11  เมืองNampo กับสปา ส่วนตัว
ช่วงเย็น พวกเราเดินทางด้วยความตื่นเต้น …