mornok.com
Tikal,UNESCO World Heritage เมืองลึกลับที่สาบสูญ ของอาณาจักรมายา
กัวเตมาลา เป็นประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางของ อาณาจักรมายา .…