mornok.com
Yaxha พีรามิดมายา แห่งป่าลึก กับ พิธีบูชายันต์อันแสนโหดร้าย เค้าทำกันยังไง ฆ่าบูชาด้วยเลือด​
Yaxha อ่าน ว่า ยักฮา .. เป็น พีรามิดมายา อยู่ทาง ตะวันอ…