mornok.com
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์​ พระพุทธรูปสำริดยืน ที่สูงที่สุด ในประเทศไทย
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ พระพุทธรูป…