mornok.com
รีวิวทริปพม่า ตอนที่ 3 หญิงเดี่ยวแบกเป้เที่ยว พุกาม มัณฑะเลย์
หลังท้องอิ่ม ก็เป็นเวลาที่ฉันจะแว๊นชมเมือง ที่พม่าการขั…