mormonlady.com
SeminarieTV 1: 1 Mos 1-3; Moses 1-4
Sammanfattning och tankar om veckans läsning: 1 Moseboken 1-3 och Moses 1-4. Frågorna som ställs i videon ska inte skrivas ned och skickas utan kan diskuteras muntligt i klassen eller i hemmet. Nyc…